сп. Строителен обзор

Строителен обзор 10/2015

В брой 10 на сп. Строителен обзор за 2015 година:

 

Строителен обзор 9/2015

В брой 9 на сп. Строителен обзор за 2015 година:

Строителен обзор 7-8/2015

В брой 7-8 на сп. Строителен обзор за 2015 година:

Строителен обзор 6/2015

В брой 6 на сп. Строителен обзор за 2015 година:

Строителен обзор 5/2015

В брой 5 на сп. Строителен обзор за 2015 година:

Строителен обзор 4/2015

В брой 4 на сп. Строителен обзор за 2015 година:

Строителен обзор 3/2015

В брой 3 на сп. Строителен обзор за 2015 година:

Примерни анализни цени за ремонт и саниране

Примерните анализни цени за ремонт и саниране, поместени в бр. 4/2015 г. на сп. "Строителен обзор", служат само за сведение и сравнение.

Прогнозни анализни цени за ремонт и саниране

При ремонтите и при санирането е значително по-трудно да се състави и да се докаже "справедливата пазарна цена". В бр. 4/2015 г. на "Строителен обзор" са поместени 36 бр. примерни анализни цени в помощ на читателите.

Актуването - доказване и плащане на извършени строителни и монтажни работи

В брой 3 на сп. Строителен обзор за 2015 година:

Актуването - доказване и плащане на извършени строителни работи

(въпроси и отговори)

 • Договаряне на взаимоотношенията
 • Указания за реда на актуването
 • Актуване на подизпълнителите
 • Предварителни проверки на КС
 • Спецификациите и актуването
 • Съгласуване на единични цени
 • Заменителни таблици
 • Контролни измервания, обобщителни актове
 • Smetki small
 • Nadzor small
 • Kontrol small
 • SC 3-12 KORICA small
 • Tehnicheski small
 • SO 78 2012net small
 • dogovarjane hitrini small
 • Str remonti 1 small
 • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК