Абонамент 20202020 baner 990x340

сп. Строителен обзор

Строителен обзор брой 10/2019

В брой 10 на сп. Строителен обзор за 2019 година:

Разходите за временно строителство? Колко са и кой ги плаща?

Строителни цени СРЕДНИ за m2 бруто площ за различни видове сгради

Строителен обзор брой 9/2019

В брой 9 на сп. Строителен обзор за 2019 година:

Прогнозните стойности на строежите: нормативни основания и ограничения, практики за изчисления

Строителен обзор брой 7-8/2019

 В брой 7-8 на сп. Строителен обзор за 2019 година:

 • Строителни цени СРЕДНИ за m2 бруто площ за различни видове сгради по еталони на СЕК

  Строителен обзор брой 6/2019

   В брой 6 на сп. Строителен обзор за 2019 година:

  Покривните ремонти. Ремонт на покриви. Разлики в цените 2018/2019 г. за видове работи. Задължителен строителен надзор на строежите от пета категория. Примерна количествено – стойностна сметка за производствено хале. Наредба за сервитутите на електронни съобщителни мрежи.

   Строителен обзор брой 3/2019

    В брой 3 на сп. Строителен обзор за 2019 година:

   Извъредни обстоятелства в договорите за строителство: Определения; Начини на действие.

    Строителен обзор брой 5/2019

     В брой 5 на сп. Строителен обзор за 2019 година:

    Промените в цените за проектиране 2012 - 2019 година: Размер на проектантските хонорари за различни видове сгради; Разпределение на хонорарите по проектни специалности;

     Строителен обзор брой 4/2019

      В брой 4 на сп. Строителен обзор за 2019 година:

     Цените и сметките за ремонтни видове работи: Какво е необходимо за ценообразуването при ремонтите.

      Строителен обзор брой 2/2019

      В брой 2 на сп. Строителен обзор за 2019 година:

      Прогнозите за жилищното строителство през 2019 година: Ръстове в обеми и цени.

       

       Строителен обзор брой 1/2019

       В брой 1 на сп. Строителен обзор за 2019 година:

       Строителството в числа и графики: Подробни данни в таблици и графики за промените на обемите и цените на СМР 2009 – 2018 г.

       Брой 2 на сп. Строителен обзор 2019 г.

       В брой 2 на сп. Строителен обзор ще намерите следните теми:

       • Прогнозите за жилищно строителство 2019 г.
       • Статистика: инфлационни индекси; заплати; разрешение за строителство; построени жилища;
       • Еднофамилна къща: изисквания за проект; сравнителни цени по години; подробни КСС
       • Списък на актуалните стандарти за строителния сектор 

       Сп. Строителен обзор 2019, бр. 2

        

       • Smetki small
       • Nadzor small
       • Kontrol small
       • SC 3-12 KORICA small
       • Tehnicheski small
       • SO 78 2012net small
       • dogovarjane hitrini small
       • Str remonti 1 small
       • Str remonti 2 small
       ×
       Издателство СЕК