Абонамент 20202020 baner 990x340

Технологии

Тухлените зидарии

В брой 11 на сп. Строителен обзор за 2018 година:

Авариите в строителството

В брой 10 на сп. Строителен обзор за 2018 година:

Технически спецификации

В бр. 11 за 2017 г. на сп. Строителен обзор е са публикувани подробни примерни спецификации за материалите, които се остойностяват при КСС за топлоизолации и зидарии.

сп. Строителен обзор, бр. 11/2017 г.

  Спецификации за материали, влагани в топлоизолациите

  СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА МАТЕРИАЛИ, ВЛАГАНИ В ТОПЛОИЗОЛАЦИИТЕ

  Съставителят на анализната единична цена за топлоизолации може да няма специфични познания за продуктите, които ще се влагат. За него е важно да съобрази цената на отделните материали със съществените изисквания или показатели, вписани в проектната спецификация. Ако няма проектна спецификация (при ремонти), в анализната цена се остойностяват материали с минимално допустими показатели.

   

  Зидариите - отговорности и задължения на участниците

  Зидариите - отговорности и задължения на участниците

   

  В бр. 2/2014 г. на сп. "Строителен обзор" ще намерите:

  Подробно описание (20 страници) на нормативната база, техническите спецификации, задълженията и отговорностите на възложителя, архитекта-проектант, надзора, инвеститорския контрол, техническия ръководител.

  Подробно описание на материалите.

  Таблици с оптималните нормовремена.

  Технологични и организационни препоръки, check-list и др.

  Можете да закупите списанието на място в Строителната книжарница на адрес: гр. София 1680, кв. Белите брези, ул. Искърски пролом № 8, както и в електронната ни книжарница.

   

   

  Ремонти на покривни хидроизолации

  Няколко наши абонати предложиха да напомним, че различните покривни хидроизолационни материали се прилагат при различни наклони на покривните и, че ако не се съобрази предназначението за наклон, съответният ремонт може да се компрометира.

  В характеристиката на всеки покривен материал, производителят задължително указва при какви минимални и какви максимални наклони на покривната повърхност се използва. Архитектът, който проектира ремонта знае това и съобразява материала с наклона и обратно. Възможностите за използване на различни материали, по вид, качество и цена, са много големи и затова е препоръчително възложителят, който ще плаща и проектантът да разгледат варианти и взаимно да определят решение, което да удовлетвори трудно съвместимите изисквания за естетика, дълготрайност, технологичност за изпълнение и подмяна и цена.

  Дефектите в хидроизолациите (Изводи в помощ на инвеститорите)

  След зимата и пролетните дъждове настъпва най-подходящото време за преглед и оценка на хидроизолациите.

  До 2008 година, всяка пролет, в „Строителен обзор” помествахме упътвания, насочени към собствениците – инвеститори, относно грижите за качеството на хидроизолациите. От 2008 г. спряхме, защото влезе в сила нова наредба, която подробно и компетентно обясни всичко.

  Строителните скелета. Проблеми по ценообразуването

  Намалените пари за сградно строителство предизвикаха и по-прецизно ценообразуване, в това число и проверки за вече отчетени видове работи. При т. нар. „контролни измервания” сега се проверяват анализни цени от минали години за незавършени и замразени строежи. Един от възникващите проблеми при тези проверки е ценообразуването на скелетата.

  Значителен брой абонати потърсиха експертните групи на СЕК с въпроси, отнасящи се до проверка на калкулативни цени на различни видове скелета. Оплакват се, че голямото разнообразие на скелета ги обърква, а нямат база за сравнение. Няма и ТНС за монтаж и демонтаж на съвременните скелета. Интересуват се от препоръчителни практики в това отношение.

  Демонтиране и складиране на азбестоциментови изделия

  Повишени са изискванията и отговорностите при ремонт и разваляне на сгради, в които има азбестоциментови (етернитови) плочи или панели.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
  ×
  Издателство СЕК