сп. Строителен обзор

Строителен обзор брой 3/2019

 В брой 3 на сп. Строителен обзор за 2019 година:

Извъредни обстоятелства в договорите за строителство: Определения; Начини на действие.

  Строителен обзор брой 5/2019

   В брой 5 на сп. Строителен обзор за 2019 година:

  Промените в цените за проектиране 2012 - 2019 година: Размер на проектантските хонорари за различни видове сгради; Разпределение на хонорарите по проектни специалности;

   Строителен обзор брой 4/2019

    В брой 4 на сп. Строителен обзор за 2019 година:

   Цените и сметките за ремонтни видове работи: Какво е необходимо за ценообразуването при ремонтите.

    Строителен обзор брой 2/2019

    В брой 2 на сп. Строителен обзор за 2019 година:

    Прогнозите за жилищното строителство през 2019 година: Ръстове в обеми и цени.

     

     Строителен обзор брой 1/2019

     В брой 1 на сп. Строителен обзор за 2019 година:

     Строителството в числа и графики: Подробни данни в таблици и графики за промените на обемите и цените на СМР 2009 – 2018 г.

     Брой 2 на сп. Строителен обзор 2019 г.

     В брой 2 на сп. Строителен обзор ще намерите следните теми:

     • Прогнозите за жилищно строителство 2019 г.
     • Статистика: инфлационни индекси; заплати; разрешение за строителство; построени жилища;
     • Еднофамилна къща: изисквания за проект; сравнителни цени по години; подробни КСС
     • Списък на актуалните стандарти за строителния сектор 

     Сп. Строителен обзор 2019, бр. 2

      

     Еднофамилната къща

     Практически съвети за перспективен избор на терен, изисквания и съдържание за проекта и определяне на прогнозната стойност на двуетажна еднофамилна къща поместваме в бр. 2 на сп. Строителен обзор за 2019 г.

     • избор на терен
     • осигуряване на проект
     • определяне на прогнозна стойност
     • примерна количествено-стойностна сметка

     Цялата статия ще прочетете в брой 2 на сп. Строителен обзор за 2019 г.

     Строителен обзор брой 1/2019

     В брой 1 на сп. Строителен обзор за 2019 година:

     Строителен обзор брой 11/2018

     В брой 11 на сп. Строителен обзор за 2018 година:

     Строителен обзор

     В брой 9 на сп. Строителен обзор за 2018 година:

     • Smetki small
     • Nadzor small
     • Kontrol small
     • SC 3-12 KORICA small
     • Tehnicheski small
     • SO 78 2012net small
     • dogovarjane hitrini small
     • Str remonti 1 small
     • Str remonti 2 small
     ×
     Издателство СЕК