сп. Строителен обзор

Строителен обзор брой 6/2019

 В брой 6 на сп. Строителен обзор за 2019 година:

Покривните ремонти. Ремонт на покриви. Разлики в цените 2018/2019 г. за видове работи. Задължителен строителен надзор на строежите от пета категория. Примерна количествено – стойностна сметка за производствено хале. Наредба за сервитутите на електронни съобщителни мрежи.

  Строителен обзор брой 3/2019

   В брой 3 на сп. Строителен обзор за 2019 година:

  Извъредни обстоятелства в договорите за строителство: Определения; Начини на действие.

   Строителен обзор брой 5/2019

    В брой 5 на сп. Строителен обзор за 2019 година:

   Промените в цените за проектиране 2012 - 2019 година: Размер на проектантските хонорари за различни видове сгради; Разпределение на хонорарите по проектни специалности;

    Строителен обзор брой 4/2019

     В брой 4 на сп. Строителен обзор за 2019 година:

    Цените и сметките за ремонтни видове работи: Какво е необходимо за ценообразуването при ремонтите.

     Строителен обзор брой 2/2019

     В брой 2 на сп. Строителен обзор за 2019 година:

     Прогнозите за жилищното строителство през 2019 година: Ръстове в обеми и цени.

      

      Строителен обзор брой 1/2019

      В брой 1 на сп. Строителен обзор за 2019 година:

      Строителството в числа и графики: Подробни данни в таблици и графики за промените на обемите и цените на СМР 2009 – 2018 г.

      Брой 2 на сп. Строителен обзор 2019 г.

      В брой 2 на сп. Строителен обзор ще намерите следните теми:

      • Прогнозите за жилищно строителство 2019 г.
      • Статистика: инфлационни индекси; заплати; разрешение за строителство; построени жилища;
      • Еднофамилна къща: изисквания за проект; сравнителни цени по години; подробни КСС
      • Списък на актуалните стандарти за строителния сектор 

      Сп. Строителен обзор 2019, бр. 2

       

      Еднофамилната къща

      Практически съвети за перспективен избор на терен, изисквания и съдържание за проекта и определяне на прогнозната стойност на двуетажна еднофамилна къща поместваме в бр. 2 на сп. Строителен обзор за 2019 г.

      • избор на терен
      • осигуряване на проект
      • определяне на прогнозна стойност
      • примерна количествено-стойностна сметка

      Цялата статия ще прочетете в брой 2 на сп. Строителен обзор за 2019 г.

      Строителен обзор брой 1/2019

      В брой 1 на сп. Строителен обзор за 2019 година:

      Строителен обзор брой 11/2018

      В брой 11 на сп. Строителен обзор за 2018 година:

      • Smetki small
      • Nadzor small
      • Kontrol small
      • SC 3-12 KORICA small
      • Tehnicheski small
      • SO 78 2012net small
      • dogovarjane hitrini small
      • Str remonti 1 small
      • Str remonti 2 small
      ×
      Издателство СЕК