Абонамент 20202020 baner 990x340

Организация на строителството

Строителство и ремонти - правила и процедури, наръчник

Представяме Ви НОВОТО издание на СЕК от 2016 година - "Строителство и ремонти - правила и процедури, наръчник". Изключително полезно помагало за всички, които се занимават със строителство.

Разходни норми за хидротехническо строителство (проект)

Разходни норми за хидротехническо строителство (проект)

Проучвания потвърждават становището, че предстои ръст на хидротехническото строителство. По този повод СЕК предлага проект за разходни норми.

 

 

Плащане на добавки за утежнени условия

При разясненията към разходните норми винаги се напомня, че те са средни, но не средноаритметични, а за обичайни условия, обичайна производителност и т.н. За да се адаптират нормите, съответно цените към конкретния строеж се прилагат различни коефициенти, които отчитат надвишенията или намаленията.

 

Строителството - отрасъл с особени рискове и съответни специфични изисквания по безопасност и здраве по време на работа

Строителството е традиционно един от най-рисковите отрасли. Eжегодно на строителните площадки загиват десетки работници, други получават различни по тежест увреждания. Причините за смъртните злополуки в строителството могат за се групират по следния начин:

Калкулиране на риска в строителната фирма


Строителните проекти съдържат рискове и готовността да се поеме риск може да предизвика непредвидени разходи. Тези разходи често пъти не са били предварително калкулирани и в крайна сметка намаляват и без друго типичния тесен марж на строителните проекти. За да могат обаче да се намалят до минимум последиците от един риск са необходими мерки, които струват пари. Омагьосан кръг?

Екзекутивна документация. Нормативи и практики

Няколко „дребни” спора, които прераснаха в „труднорешими” казуси ни подтикнаха да се помъчим да изясним проблемите около екзекутивната документация. След като се съветвахме с нормотворци и практикуващи, предлагаме на нашите читатели следните разсъждения.

Възникналите въпроси обобщено са следните:
• Какво представлява екзекутивната документация?
• Кой, кога и в какви срокове я изготвя и подписва?
• Може ли без екзекутивна документация?
• Обем и обхват на екзекутивната документация.
• Процедури за одобряване на екзекутивна документация.
• Последствия и отговорности при неизпълнение на нормативните клаузи.

Цялата статия е достъпна само за абонати на сп. Строителен обзор. За повече информация: 02/958 65 07; 0878 455 162

Увеличен е относителният дял на труда в проценти

В сравнение с 2001 г. през 2011 година относителният дял на труда при изпълнение на СМР се е увеличил с 18 процента.

Количествените сметки и актуването

В двадесет годишното съществуване на списание „Строителен обзор” сме помествали изложения или обяснения относно количествените сметки. Отделно сме коментирали и процедурата актуване т.е междинно плащане. Намалените обеми и изострената конкуренция откриват весеки ден проблеми, които не привличаха внимание, когато пари за строителство „ се търкаляха” навсякъде.

Акт обр. 10 при спиране на строителството

При спиране на строителството за определено или неопределено време трябва да се съставя акт обр. 10, но трябва да правим разлика между спиране изпълнението на видове работи и спиране на изпълнението въобще.

В действащата нормативна уредба няма изричен текст, който да съдържа думата „задължително”.

Техническите спецификации и цените на СМР

Строително-инвестиционната дейност в България преминава в нова фаза.

Строителна революция няма да има. Съществуващите стари привички и схващания пак доминират, но същевременно се и променят. Постепенно се внедряват новите схващания за професионализъм и то предимно сред инвеститорските кадри. Дойде времето, в което се преценява много внимателно за целесъобразното похарчване на всеки лев.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК