baner sek-bg 960 px

Организация на строителството

Увеличен е относителният дял на труда в проценти

В сравнение с 2001 г. през 2011 година относителният дял на труда при изпълнение на СМР се е увеличил с 18 процента.

Количествените сметки и актуването

В двадесет годишното съществуване на списание „Строителен обзор” сме помествали изложения или обяснения относно количествените сметки. Отделно сме коментирали и процедурата актуване т.е междинно плащане. Намалените обеми и изострената конкуренция откриват весеки ден проблеми, които не привличаха внимание, когато пари за строителство „ се търкаляха” навсякъде.

Акт обр. 10 при спиране на строителството

При спиране на строителството за определено или неопределено време трябва да се съставя акт обр. 10, но трябва да правим разлика между спиране изпълнението на видове работи и спиране на изпълнението въобще.

В действащата нормативна уредба няма изричен текст, който да съдържа думата „задължително”.

Техническите спецификации и цените на СМР

Строително-инвестиционната дейност в България преминава в нова фаза.

Строителна революция няма да има. Съществуващите стари привички и схващания пак доминират, но същевременно се и променят. Постепенно се внедряват новите схващания за професионализъм и то предимно сред инвеститорските кадри. Дойде времето, в което се преценява много внимателно за целесъобразното похарчване на всеки лев.

Отново за спирането на строежите

Всяко спиране на строеж е капан с лоши последици за някой от участниците. А за голям брой от спрените строежи не са изпълнени поне елементарните нормативно необходими процедури.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК