baner sek-bg 960 px

Организация на строителството

За актовете обр. 18, 19, 20 и 22

В брой 9 от 2017 г. на сп. Строителен обзор е поместена разработка на СЕК относно:

Нормативни основания и практики за използването на актовете обр. 18, 19, 20 и 22

  Още за ремонтите на сгради

   През изминалите два месеца, за разлика от минали години, се усеща намаление на броя и обема на сградните ремонти както в частните, така и в обществените сгради. Трудно обясними са причините за този спад, пък и е рано за окончателни изводи, но производителите и дистрибуторите на строителни материали го потвърждават, а те са най-достоверния информатор.
  Около шумно огласяваните пропуски и грешки при ремонта в НДК изскочиха наяве премълчавани и недоценявани проблеми около подготовката на ремонтите в обществените сгради.

  Пролетни и летни ремонти

  ПРОЛЕТНИ И ЛЕТНИ РЕМОНТИ

  Статията е в отговор на читателски въпроси и обхваща темите:

  • Видове ремонти и наименованията им
  • Разрешения за ремонти
  • Количествената сметка за ремонти
  • Разходните норми и спецификациите
  • Примерни експлоатационни срокове
  • Примерни ремонтни срокове за различните видове работи

   

  Строителният обект - подготовка, ръководство, отчетност и предаване

  Представяме Ви НОВОТО издание на СЕК - "Строителният обект - подготовка, ръководство, отчетност и предаване". В книгата екипът на Стройексперт СЕК систематизира актуалните практики по подготовката, ръководството и контрола на средни и малки строителни обекти с различно предназначение.

  Промени в наредбата за ЗБУТ

  ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА ЗБУТ

  Считано от 15.11.2016 г. (ДВ, бр. 90 от 2016 г.) в Наредба №2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, са направени две на брой, но съществени изменения (допълнения), отнасящи се до Плана за безопасност и здраве.

   

   

  Строителство и ремонти - правила и процедури, наръчник

  Представяме Ви НОВОТО издание на СЕК от 2016 година - "Строителство и ремонти - правила и процедури, наръчник". Изключително полезно помагало за всички, които се занимават със строителство.

  Разходни норми за хидротехническо строителство (проект)

  Разходни норми за хидротехническо строителство (проект)

  Проучвания потвърждават становището, че предстои ръст на хидротехническото строителство. По този повод СЕК предлага проект за разходни норми.

   

   

  Плащане на добавки за утежнени условия

  При разясненията към разходните норми винаги се напомня, че те са средни, но не средноаритметични, а за обичайни условия, обичайна производителност и т.н. За да се адаптират нормите, съответно цените към конкретния строеж се прилагат различни коефициенти, които отчитат надвишенията или намаленията.

   

  Строителството - отрасъл с особени рискове и съответни специфични изисквания по безопасност и здраве по време на работа

  Строителството е традиционно един от най-рисковите отрасли. Eжегодно на строителните площадки загиват десетки работници, други получават различни по тежест увреждания. Причините за смъртните злополуки в строителството могат за се групират по следния начин:

  Калкулиране на риска в строителната фирма


  Строителните проекти съдържат рискове и готовността да се поеме риск може да предизвика непредвидени разходи. Тези разходи често пъти не са били предварително калкулирани и в крайна сметка намаляват и без друго типичния тесен марж на строителните проекти. За да могат обаче да се намалят до минимум последиците от един риск са необходими мерки, които струват пари. Омагьосан кръг?

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
  ×
  Издателство СЕК