Абонамент 20202020 baner 990x340

Въпроси и отговори

Актуване на бетон, включително кофража и скелето

Появиха се инвеститори, които не желаят да ценообразуват и да плащат кофражи и подпорни скелета за кофражи, а направо за m3 положен бетон. Някой даже искат цената в m3 стоманобетон, но те са по-рядко. Как е правилно да съставим офертната цена в такива случаи, ако в количествената сметка няма позиции за кофражи и скелета, а само m3 бетон?

Отговора можете да прочетете, ако сте абонат на сп. Строителен обзор. За повече информация: 02/958 65 07; 0878 455 162

Актове, протоколи и проби при ВиК инсталации

Какви актове и протоколи трябва да се съставят за доказване на съответствието на водопроводните инсталации в сгради? От кого се подписват тези протоколи и актове. По кои образци се съставят? В Наредба №3 от 2003 г. няма такива образци. Кои и какви проби са задължителни, как се провеждат и доказват?

Отговора можете да прочетете, ако сте абонат на сп. Строителен обзор. За повече информация: 02/958 65 07; 0878 455 162

Експлоатационни срокове на строежите

Има ли нормативни документи - действащи или отменени, които да посочват нормативния експлоатационен срок на строежи според вида на тяхната носеща конструкция, материала от който са изпълнени и предназначението им, както и документи, които да посочват данни за физическо износване на сградите?

Отговора можете да прочетете, ако сте абонат на сп. Строителен обзор. За повече информация: 02/958 65 07; 0878 455 162

Водене дневник на строежа

Някои инвеститори, а вече и консултанти, упражняващи строителен надзор изискват „Строителен дневник” за обекта. Подобно нормативно изискване не откриваме. Имат ли право и ако имат право, какъв е форматът и какви са функциите на подобен дневник?

Отговора можете да прочетете, ако сте абонат на сп. Строителен обзор. За повече информация: 02/958 65 07; 0878 455 162

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК