Абонамент 20202020 baner 990x340

Статии с таг: строителни цени

Калкулативни пазарни цени на машиносмените

В брой 11 на сп. Строителен обзор са поместени изчисления и сравнения за калтулативни и пазарни цени на машиносмените. Ще намерите и подробни указания как всеки собственик на строителни машини би могъл да изчисли действителната цена за мсм на конкретни строителни машини.

сп. Строителен обзор, бр. 11 от 2017 г.

  Минималната часова ставка в офертите – норма, капан или плашило?

   

  Екип СЕК – сметки и цени

   

  • Необходимо ли е да се декларира числена величина на минималната часова ставка?
  • Какъв е размерът на минималната часова ставка за 2018 година?
  • Когато към офертата трябва да прилагаме анализни цени как се определя долната граница на часовата ставка при различните строителни професии?

   

  В текстовете на сега действащия Закон за обществени поръчки (от април 2016 г.) няма изрично изискване за граничен размер на минимална часова ставка при определяне на единичните цени в офертата.

   Строителни цени - КСС за семеен хотел

   В бр. 10 от 2017 г. на сп. Строителен обзор е поместена подробна актуализирана количествено-стойностна сметка за семеен хотел.

   сп. Строителен обзор, бр. 10/2017 г.

    Договаряне на цени и плащане

    В бр. 10 от 2017 г. на сп. Строителен обзор са поместени различни варианти на договорни текстове, отнасящи се до разделите "Договаряне на цената" и "Договаряне начините на плащане".

     Строителство през зимата - утежнени условия и необходимост от доплащане

     Нормативните актове и практиките, свързани с организацията, технологиите и ценообразуването на строителните и монтажните работи, предвиждат изпълнение при „обичайни условия”. Едно от условията за „нормално изпълнение” е температурата на околната среда.

      Прогнозни строителни стойности

      В брой 9 от 2017 г. на сп. Строителен обзор са поместени кратки практически указания за изработване на "прогнозни строителни стойности и за актуализиране на стойностни сметки".

       За актовете обр. 18, 19, 20 и 22

       В брой 9 от 2017 г. на сп. Строителен обзор е поместена разработка на СЕК относно:

       Нормативни основания и практики за използването на актовете обр. 18, 19, 20 и 22

        Договаряне на строителните цени

        В брой 9 от 2017 г. на сп. Строителен обзор е поместена обширна коментарна публикация "Теоретични и нормативни постановки за договаряне на строителна цена". Описани са (в практичен смисъл) методиките за определян и договаряне на цени за строителните обекти съобразно Ръководството за договаряне UNCITRAL на правната комисия на ООН, придружени с коментари на договорния екип на СЕК.

         Промени в Наредбата за приемане на строежите

         На 31-ви октомври 2017 в Държавен вестник бяха публикувани изменения и допълнения на Наредба № 2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България ДВ, бр. 87/2017 г.)

         С измененията и допълненията се уточняват (конкретизират) изискванията за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежите от четвърта и пета категории.

          

          Справочник за цените в строителството 3/2017

          В брой 3 на Справочник за цените в строителството за 2017 година:

          Справочникът можете да закупите:

          • в Строителната книжарница на адрес: гр. София 1680, ул. Искърски пролом № 8;
          • с поръчка на тел. 02/958 25 49 или 0878 455 162;
          • в електронната Строителна книжарница
          • Smetki small
          • Nadzor small
          • Kontrol small
          • SC 3-12 KORICA small
          • Tehnicheski small
          • SO 78 2012net small
          • dogovarjane hitrini small
          • Str remonti 1 small
          • Str remonti 2 small
          ×
          Издателство СЕК