baner sek-bg 960 px

Статии с таг: промени ЗУТ

Новите промени в ЗУТ

НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ЗУТ

Екип СЕК - консултанти

От 07 февруари 2017 г. са в действие нови промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ).


Законът е в сила от началото на 2001 година. За изминалите 16 години е изменян и допълван 75 пъти. Няма година без изменения и допълнения. Само в четири години (2002, 2004, 2007, 2016) е променян два пъти. През 2006 г. Парламентът е гласувал промени десет пъти, а през 2012 г. - девет.


Всяко изменение и допълнение е съобразно Европейските директиви, регламенти и практики. Всяко изменение и допълнение цели „облекчаване на административната тежест“, но практически я увеличава, защото преките изпълнители, особено в общините, вече не приемат сериозно това законотворчество и действат по свой собствен шаблон.

 

Строителен обзор 1/2017

В брой 1 на сп. Строителен обзор за 2017 година:

Строителен обзор 12/2015

В брой 12 на сп. Строителен обзор за 2015 година:

 

Какво промениха в ЗУТ?

На 26 октомври в Държавен вестник, бр. 82/2012 г. беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Това е поредната 58-ма на брой промяна през 12-те години, от когато е в сила този закон. Промените са много и не могат да се коментират в едно изложение, а това не е и необходимо на нашите читатели. Изрично отбелязваме, че голяма част от промените са редакционни, но с ползването им трябва да се внимава. В следващи броеве, в рубриката „Отговорите на СЕК”, ще помолим подходящи експерти да насочат вниманието на нашите абонати по отделни проблеми, засягащи конкретни казуси.

Нямаме намерение да се упражняваме в критики на промените. Законът е закон и е по-добре да го разучаваме и изпълняваме, вместо да отделяме време и внимание в критики.

Статията е достъпна само за абонати на сп. Строителен обзор. За повече информация: 02/958 65 07; 0878 455 162

Увеличават се отговорностите и задълженията на строителите по ЗУТ

Последното, засега, 59-то изменение на ЗУТ влезе в сила от 26 ноември 2012 година. В миналия брой на „Строителен обзор” отделихме и изброихме промените, които засягат проектирането и реализацията на строежите, в това число задълженията и отговорностите на участниците, дефинирани в част трета на ЗУТ. Промените засягат по-осезателно дейностите на проектантите и строителите и в по-малка степен на възложителите инвеститори и на консултантите-надзорници.

Цялата статия е достъпна само за абонати на сп. Строителен обзор. За повече информация: 02/958 65 07; 0878 455 162

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК