Абонамент 20202020 baner 990x340

Статии с таг: подизпълнител

Сътрудничество и връзки между възложител и подизпълнители

Въпрос:
В процеса на изпълнението и при документиране на завършването настъпват разногласия и спорове, свързани със степента на взаимоотношенията между възложителя и подизпълнителите. Спорим доколко и по какви проблеми може да съществува пряка връзка, без да се предизвикват възражения у главния изпълнител. Интересуват ни препоръки за успешни практики.

Отговор:
Въпросът е интересен за практиката. Наши консултанти нерядко са помирители в подобни спорове. Предварително правим уговорка, че подобни спорове нямат преки парични последствия, а създават неприязън, която предизвиква конфликти по други проблеми.

Подизпълнителството по UNCITRAL

В глава девета от Ръководство за договаряне на комисията по международно търговско право при ООН са дадени подробни указания относно подизпълнителството. Тук поместваме само резюмето от тази глава.

Инструкция за взаимоотношенията между главния строител и подизпълнителите на обектите по капиталното строителство

(Одобрена с протокол № КС-6 на Комисията по строителството при Министерския съвет от 23 май 1975 година)

Чл. 1. Тази инструкция урежда взаимоотношенията между главния строител и подизпълнителите - държавните строителни организации, на обектите по капиталното строителство.

Определяне на цените за подизпълнителите

Кризата и „разни други дреболии” увеличиха рязко броя на подизпълнителите и на обемите СМР, превъзлагани на подизпълнители. Не сме срещали норматив или препоръка, или анализи за добри практики, отнасящи се до размера на „комисионата” на главния изпълнител. Има ли данни за приличния процент, който главният изпълнител би задържал за себе си?

Отговорът е достъпен само за абонати на сп. Строителен обзор. За повече информация: 02/958 65 07; 0878 455 162

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК