Статии с таг: механизация

Справочник за цените в строителството 2/2019

Излезе от печат брой 2 на Справочник за цените в строителството за 2019 година:

Справочникът можете да закупите:

  • в Строителната книжарница на адрес: гр. София 1680, ул. Искърски пролом № 8;
  • с поръчка на тел. 02/958 25 49 или 0878 455 162;
  • в електронната Строителна книжарница

Строителен обзор брой 6/2019

 В брой 6 на сп. Строителен обзор за 2019 година:

Покривните ремонти. Ремонт на покриви. Разлики в цените 2018/2019 г. за видове работи. Задължителен строителен надзор на строежите от пета категория. Примерна количествено – стойностна сметка за производствено хале. Наредба за сервитутите на електронни съобщителни мрежи.

    Строителен обзор брой 3/2019

     В брой 3 на сп. Строителен обзор за 2019 година:

    Извъредни обстоятелства в договорите за строителство: Определения; Начини на действие.

      Строителен обзор брой 5/2019

       В брой 5 на сп. Строителен обзор за 2019 година:

      Промените в цените за проектиране 2012 - 2019 година: Размер на проектантските хонорари за различни видове сгради; Разпределение на хонорарите по проектни специалности;

        Строителен обзор брой 4/2019

         В брой 4 на сп. Строителен обзор за 2019 година:

        Цените и сметките за ремонтни видове работи: Какво е необходимо за ценообразуването при ремонтите.

          Строителен обзор брой 2/2019

          В брой 2 на сп. Строителен обзор за 2019 година:

          Прогнозите за жилищното строителство през 2019 година: Ръстове в обеми и цени.

           

            Строителен обзор брой 1/2019

            В брой 1 на сп. Строителен обзор за 2019 година:

            Строителството в числа и графики: Подробни данни в таблици и графики за промените на обемите и цените на СМР 2009 – 2018 г.

            • Smetki small
            • Nadzor small
            • Kontrol small
            • SC 3-12 KORICA small
            • Tehnicheski small
            • SO 78 2012net small
            • dogovarjane hitrini small
            • Str remonti 1 small
            • Str remonti 2 small
            ×
            Издателство СЕК