baner sek-bg 960 px

Статии с таг: механизация

Минималната часова ставка в офертите – норма, капан или плашило?

 

Екип СЕК – сметки и цени

 

 • Необходимо ли е да се декларира числена величина на минималната часова ставка?
 • Какъв е размерът на минималната часова ставка за 2018 година?
 • Когато към офертата трябва да прилагаме анализни цени как се определя долната граница на часовата ставка при различните строителни професии?

 

В текстовете на сега действащия Закон за обществени поръчки (от април 2016 г.) няма изрично изискване за граничен размер на минимална часова ставка при определяне на единичните цени в офертата.

  Строителни цени - КСС за семеен хотел

  В бр. 10 от 2017 г. на сп. Строителен обзор е поместена подробна актуализирана количествено-стойностна сметка за семеен хотел.

  сп. Строителен обзор, бр. 10/2017 г.

   Договаряне на цени и плащане

   В бр. 10 от 2017 г. на сп. Строителен обзор са поместени различни варианти на договорни текстове, отнасящи се до разделите "Договаряне на цената" и "Договаряне начините на плащане".

    Строителство през зимата - утежнени условия и необходимост от доплащане

    Нормативните актове и практиките, свързани с организацията, технологиите и ценообразуването на строителните и монтажните работи, предвиждат изпълнение при „обичайни условия”. Едно от условията за „нормално изпълнение” е температурата на околната среда.

     Прогнозни строителни стойности

     В брой 9 от 2017 г. на сп. Строителен обзор са поместени кратки практически указания за изработване на "прогнозни строителни стойности и за актуализиране на стойностни сметки".

      За актовете обр. 18, 19, 20 и 22

      В брой 9 от 2017 г. на сп. Строителен обзор е поместена разработка на СЕК относно:

      Нормативни основания и практики за използването на актовете обр. 18, 19, 20 и 22

       Договаряне на строителните цени

       В брой 9 от 2017 г. на сп. Строителен обзор е поместена обширна коментарна публикация "Теоретични и нормативни постановки за договаряне на строителна цена". Описани са (в практичен смисъл) методиките за определян и договаряне на цени за строителните обекти съобразно Ръководството за договаряне UNCITRAL на правната комисия на ООН, придружени с коментари на договорния екип на СЕК.

        Промени в Наредбата за приемане на строежите

        На 31-ви октомври 2017 в Държавен вестник бяха публикувани изменения и допълнения на Наредба № 2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България ДВ, бр. 87/2017 г.)

        С измененията и допълненията се уточняват (конкретизират) изискванията за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежите от четвърта и пета категории.

         

         Справочник за цените в строителството 3/2017

         В брой 3 на Справочник за цените в строителството за 2017 година:

         Справочникът можете да закупите:

         • в Строителната книжарница на адрес: гр. София 1680, ул. Искърски пролом № 8;
         • с поръчка на тел. 02/958 25 49 или 0878 455 162;
         • в електронната Строителна книжарница

         Справочник за цените в строителството 1/2017

         В брой 1 на Справочник за цените в строителството за 2017 година:

         • Smetki small
         • Nadzor small
         • Kontrol small
         • SC 3-12 KORICA small
         • Tehnicheski small
         • SO 78 2012net small
         • dogovarjane hitrini small
         • Str remonti 1 small
         • Str remonti 2 small
         ×
         Издателство СЕК