2019 baner 2667x833-01

Статии с таг: механизация

Строителство през зимата - утежнени условия и необходимост от доплащане

Нормативните актове и практиките, свързани с организацията, технологиите и ценообразуването на строителните и монтажните работи, предвиждат изпълнение при „обичайни условия”. Едно от условията за „нормално изпълнение” е температурата на околната среда.

  Прогнозни строителни стойности

  В брой 9 от 2017 г. на сп. Строителен обзор са поместени кратки практически указания за изработване на "прогнозни строителни стойности и за актуализиране на стойностни сметки".

   За актовете обр. 18, 19, 20 и 22

   В брой 9 от 2017 г. на сп. Строителен обзор е поместена разработка на СЕК относно:

   Нормативни основания и практики за използването на актовете обр. 18, 19, 20 и 22

    Договаряне на строителните цени

    В брой 9 от 2017 г. на сп. Строителен обзор е поместена обширна коментарна публикация "Теоретични и нормативни постановки за договаряне на строителна цена". Описани са (в практичен смисъл) методиките за определян и договаряне на цени за строителните обекти съобразно Ръководството за договаряне UNCITRAL на правната комисия на ООН, придружени с коментари на договорния екип на СЕК.

     Промени в Наредбата за приемане на строежите

     На 31-ви октомври 2017 в Държавен вестник бяха публикувани изменения и допълнения на Наредба № 2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България ДВ, бр. 87/2017 г.)

     С измененията и допълненията се уточняват (конкретизират) изискванията за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежите от четвърта и пета категории.

      

      Справочник за цените в строителството 3/2017

      В брой 3 на Справочник за цените в строителството за 2017 година:

      Справочникът можете да закупите:

      • в Строителната книжарница на адрес: гр. София 1680, ул. Искърски пролом № 8;
      • с поръчка на тел. 02/958 25 49 или 0878 455 162;
      • в електронната Строителна книжарница

      Справочник за цените в строителството 1/2017

      В брой 1 на Справочник за цените в строителството за 2017 година:

      Справочник за цените в строителството 4/2016

      В брой 4 на Справочник за цените в строителството за 2016 година:

      Строителен обзор 11/2016

      В брой 11 на сп. Строителен обзор за 2016 година:

      Справочник за цените в строителството 3/2016

      В брой 3 на Справочник за цените в строителството за 2016 година:

      • Smetki small
      • Nadzor small
      • Kontrol small
      • SC 3-12 KORICA small
      • Tehnicheski small
      • SO 78 2012net small
      • dogovarjane hitrini small
      • Str remonti 1 small
      • Str remonti 2 small
      ×
      Издателство СЕК