2019 baner 2667x833-01

Статии с таг: механизация

Прогнозни строителни стойности

В брой 9 от 2017 г. на сп. Строителен обзор са поместени кратки практически указания за изработване на "прогнозни строителни стойности и за актуализиране на стойностни сметки".

  За актовете обр. 18, 19, 20 и 22

  В брой 9 от 2017 г. на сп. Строителен обзор е поместена разработка на СЕК относно:

  Нормативни основания и практики за използването на актовете обр. 18, 19, 20 и 22

   Договаряне на строителните цени

   В брой 9 от 2017 г. на сп. Строителен обзор е поместена обширна коментарна публикация "Теоретични и нормативни постановки за договаряне на строителна цена". Описани са (в практичен смисъл) методиките за определян и договаряне на цени за строителните обекти съобразно Ръководството за договаряне UNCITRAL на правната комисия на ООН, придружени с коментари на договорния екип на СЕК.

    Промени в Наредбата за приемане на строежите

    На 31-ви октомври 2017 в Държавен вестник бяха публикувани изменения и допълнения на Наредба № 2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България ДВ, бр. 87/2017 г.)

    С измененията и допълненията се уточняват (конкретизират) изискванията за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежите от четвърта и пета категории.

     

     Справочник за цените в строителството 3/2017

     В брой 3 на Справочник за цените в строителството за 2017 година:

     Справочникът можете да закупите:

     • в Строителната книжарница на адрес: гр. София 1680, ул. Искърски пролом № 8;
     • с поръчка на тел. 02/958 25 49 или 0878 455 162;
     • в електронната Строителна книжарница

     Справочник за цените в строителството 1/2017

     В брой 1 на Справочник за цените в строителството за 2017 година:

     Справочник за цените в строителството 4/2016

     В брой 4 на Справочник за цените в строителството за 2016 година:

     Строителен обзор 11/2016

     В брой 11 на сп. Строителен обзор за 2016 година:

     Справочник за цените в строителството 3/2016

     В брой 3 на Справочник за цените в строителството за 2016 година:

     Справочник за цените в строителството 2/2016

     В брой 2 на Справочник за цените в строителството за 2016 година:

     • Smetki small
     • Nadzor small
     • Kontrol small
     • SC 3-12 KORICA small
     • Tehnicheski small
     • SO 78 2012net small
     • dogovarjane hitrini small
     • Str remonti 1 small
     • Str remonti 2 small
     ×
     Издателство СЕК