Абонамент 20202020 baner 990x340

Утежнени условия при работа на височина

Автор: Издателство СЕК, публикувано на 10 Август 2018

Доплащане за утежнени условия

Практиките са различни, в зависимост от това за каква „височина" се отнася проблема. Има три вида доплащания за „работа на височина":
• Първото е работа в помещения с височина над 4.0 метра;
• Второто е за работа във високи сгради над седем етажа;
• Третото е за работа при надморска височина над 1000 метра.
Сметните разходни норми, съобразно които се съставят единични цени са средни, но в това усредняване не се включват споменатите утежнения и те се добавят, независимо дали това е упоменато в обяснение към нормата, или не. Няма значение дали утежнението е дефинирано към инструкцията за прилагане на ТНС, към УСН или към друг тълкувателен текст.
Плащането на утежненията се отнася на общо основание и за новото строителство, и за ремонтите.
Тук въпросът се отнася само за добавката за работа във високи сгради и затова го разглеждаме подробно, в съответствие с обясненията към УСН 2 (т. 7, стр. 4). В тези обяснения е записано следното:
„Сметните норми се отнасят за изпълнение на строителство при нормална организация на строителната площадка, технологическа последователност и възможност оптимално да се изпълняват предвидените механизирани процеси. При обективно съществуващи утежнения в условията за работа, нормите за работната сила се увеличават според степента на утежненията.
Отклоненията от нормалните условия за приложение на сметните норми се групират в две основни групи:
Първа група – Утежнения произтичащи от:
а) едновременно извършване на основни строителни и монтажни работи в едно помещение;
б) извършване на строителни и монтажни работи във фабрично-заводски помещения със спиране на производствения процес по време на изпълнение на строителните и монтажни работи;
в) изпълнение на строителни и монтажни работи в обитаеми битови, административни, лечебни и други сгради, както и в тавански, избени и други непроизводствени помещения в действащи фабрично-заводски сгради;
г) изпълнение на строителни и монтажни работи в цехове и площадки, условията на работа, в които са причислени към Категорията на вредните, като висока температура, вредни газове, прах, дим и други подобни.
Втора група – Утежнения произтичащи от:
а) извършване на строителни и монтажни работи във фабрично-заводски помещения, намиращи се в експлоатация, когато не се спира производствения процес;
б) особена стесненост на работните места от действащото оборудване, невъзможност за нормално транспортиране на материалите към работното място, наличност на действащи заводски повдигателни и подвижни кранове в зоната на изпълнение на работата.
Увеличението на нормите, произтичащи от наличието на посочените в двете групи утежнени условия се изчислява като процент от работната заплата и менизацията по основните норми на видовете работи, изпълнявани при утежнени условия. Наличието на такива условия е необходимо да се мотивира в проекта за организация на строителството (ПОИС).
За да се избегне повтарянето в номенклатурата на еднакви или близки по характер и съдържание видове работи, когато има количествено различие на отделните елементи на нормата, се създават нормени или ценови добавки, обозначени с кодови знаци.
Чрез добавките могат да се формират нови видове работи, като разновидност на основните такива от номенклатурата."
В брой 3/2018 година на сп. „Строителен обзор" са поместени таблиците с коефициентите за утежнени условия в проценти при различни случаи от практиката.

 

 сп. Строителен обзор, бр. 3/2018 г.

  Публикувано в

  Въпроси и отговори

  Коментари (0)

  Напишете коментар.

  Моля, влезте, за да коментирате.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
  ×
  Издателство СЕК