Внимание!

Този сайт използва бисквитки, за да Ви улесни при използване на съдържанието. Можете да се съгласите или откажете. Повече информация

Приемам
Сайтът sek-bg.com използва “бисквитки”, за да Ви улесни при използването му. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запомня Вашите предпочитания и действия. Можете да научите повече за това как да управлявате Вашите бисквитки, като посетите помощната функция на Вашия браузър, или можете да посетите www.aboutcookies.org, където се предоставя детайлна информация за управлението на бисквитки на най-разпространените браузъри.

Утежнени условия при работа на височина

Автор: Издателство СЕК, публикувано на 10 Август 2018

Доплащане за утежнени условия

Практиките са различни, в зависимост от това за каква „височина" се отнася проблема. Има три вида доплащания за „работа на височина":
• Първото е работа в помещения с височина над 4.0 метра;
• Второто е за работа във високи сгради над седем етажа;
• Третото е за работа при надморска височина над 1000 метра.
Сметните разходни норми, съобразно които се съставят единични цени са средни, но в това усредняване не се включват споменатите утежнения и те се добавят, независимо дали това е упоменато в обяснение към нормата, или не. Няма значение дали утежнението е дефинирано към инструкцията за прилагане на ТНС, към УСН или към друг тълкувателен текст.
Плащането на утежненията се отнася на общо основание и за новото строителство, и за ремонтите.
Тук въпросът се отнася само за добавката за работа във високи сгради и затова го разглеждаме подробно, в съответствие с обясненията към УСН 2 (т. 7, стр. 4). В тези обяснения е записано следното:
„Сметните норми се отнасят за изпълнение на строителство при нормална организация на строителната площадка, технологическа последователност и възможност оптимално да се изпълняват предвидените механизирани процеси. При обективно съществуващи утежнения в условията за работа, нормите за работната сила се увеличават според степента на утежненията.
Отклоненията от нормалните условия за приложение на сметните норми се групират в две основни групи:
Първа група – Утежнения произтичащи от:
а) едновременно извършване на основни строителни и монтажни работи в едно помещение;
б) извършване на строителни и монтажни работи във фабрично-заводски помещения със спиране на производствения процес по време на изпълнение на строителните и монтажни работи;
в) изпълнение на строителни и монтажни работи в обитаеми битови, административни, лечебни и други сгради, както и в тавански, избени и други непроизводствени помещения в действащи фабрично-заводски сгради;
г) изпълнение на строителни и монтажни работи в цехове и площадки, условията на работа, в които са причислени към Категорията на вредните, като висока температура, вредни газове, прах, дим и други подобни.
Втора група – Утежнения произтичащи от:
а) извършване на строителни и монтажни работи във фабрично-заводски помещения, намиращи се в експлоатация, когато не се спира производствения процес;
б) особена стесненост на работните места от действащото оборудване, невъзможност за нормално транспортиране на материалите към работното място, наличност на действащи заводски повдигателни и подвижни кранове в зоната на изпълнение на работата.
Увеличението на нормите, произтичащи от наличието на посочените в двете групи утежнени условия се изчислява като процент от работната заплата и менизацията по основните норми на видовете работи, изпълнявани при утежнени условия. Наличието на такива условия е необходимо да се мотивира в проекта за организация на строителството (ПОИС).
За да се избегне повтарянето в номенклатурата на еднакви или близки по характер и съдържание видове работи, когато има количествено различие на отделните елементи на нормата, се създават нормени или ценови добавки, обозначени с кодови знаци.
Чрез добавките могат да се формират нови видове работи, като разновидност на основните такива от номенклатурата."
В брой 3/2018 година на сп. „Строителен обзор" са поместени таблиците с коефициентите за утежнени условия в проценти при различни случаи от практиката.

 

 сп. Строителен обзор, бр. 3/2018 г.

  Публикувано в

  Въпроси и отговори

  Коментари (0)

  Напишете коментар.

  Моля, влезте, за да коментирате.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
  ×
  Издателство СЕК