Абонамент 20202020 baner 990x340

Въпроси и отговори

Автор: Издателство СЕК, публикувано на 06 Август 2018

Въпрос:
За кои видове работи и при какви причини (предлози) е допустимо да се прилагат корекционни коефициенти? Какви са практиките?

Отговор:
Важно и необходимо е преди или по време на договарянето на единичните цени, да се определят обстоятелствата и условията, при които ще се използва коефициент за утежнени условия, а не само размерите на коефициента.
Утежнените условия може да се предвидят:
• тотално върху цената на всички видове работи, включени в количествената сметка;
• само за отделни видове работи;
• само към разходния показател за труд;
• към общия разход от калкулацията, без стойността на материалите;
• към разхода за съставката „механизация";
• към разхода за труд или за механизация на отделни, точно определени видове работи.
Не е възможно да се изброят вариантите. Например, материалите при кофражите се използват многократно и за всеки отделен материал (съставка на кофража) се използва коефициент на кратност. Има обаче случаи на утежнени условия и се налага т.нар. „оставащ кофраж" т.е. не се прилага коефициент за кратност, а се изписва „еднократна употреба".
Възможно е при съставянето и предлагането на офертните цени или при подписването на договорните ценови клаузи да няма налични предпоставки за искане и договаряне на утежнения и такива да не се появяват въобще.
Възможно е по време на изпълнението изкуствено да се предизвикат утежнени условия, за да се поиска и да се получи допълнително плащане.
Възможно е обаче да се допусне възникване на утежнени условия по време на изпълнението. Добре е и никога не е излишно да е записано в съответна договорна клауза дали ще се допуска и ако ще се допуска, при какви обстоятелства, в каква процедура, от кои длъжностни лица ще става това и с какви доказателствени документи ще се освидетелства.
Корекционни коефициенти за утежнени условия се прилагат най-често при ремонтни видове работи, за които няма разходни норми и се използват разходните норми за ново строителство.
Корекционни коефициенти за утежнени условия се прилагат при изпълнение на видове работи, изпълнявани на различни височини от предвидените в разходните норми; при работа в зимни условия; специални изисквания за луксозност; надморска височина над 1000 метра; близост на работната площадка до различни утежняващи фактори и много други.
В брой 3/2018 година на сп. Строителен обзор е поместена таблицата с примерни коефициенти за утежненията при изпълнение на различни видове работи и указания (препоръки) за препоръчителни коефициенти.

 сп. Строителен обзор, бр. 3/2018 г.

  Публикувано в

  Въпроси и отговори

  Коментари (0)

  Напишете коментар.

  Моля, влезте, за да коментирате.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
  ×
  Издателство СЕК