Внимание!

Този сайт използва бисквитки, за да Ви улесни при използване на съдържанието. Можете да се съгласите или откажете. Повече информация

Приемам
Сайтът sek-bg.com използва “бисквитки”, за да Ви улесни при използването му. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запомня Вашите предпочитания и действия. Можете да научите повече за това как да управлявате Вашите бисквитки, като посетите помощната функция на Вашия браузър, или можете да посетите www.aboutcookies.org, където се предоставя детайлна информация за управлението на бисквитки на най-разпространените браузъри.

Строителство през зимата - утежнени условия и необходимост от доплащане

Автор: Издателство СЕК, публикувано на 14 Декември 2017

Нормативните актове и практиките, свързани с организацията, технологиите и ценообразуването на строителните и монтажните работи, предвиждат изпълнение при „обичайни условия”. Едно от условията за „нормално изпълнение” е температурата на околната среда.

По силата на редица писани и неписани правила, в практиката е прието, че работите се изпълняват нормално при температура на околната среда над 5 градуса. При по-ниски температури се намалява производителността и се увеличават допълнителните разходи.

Има един виц, според който българите посрещат мъжествено всички трудности и се изненадват само от първия сняг, т. е. при настъпването на истинската зима с нейните студове. Това обаче не се отнася за строителите и за възложителите на техните поръчки. Всяка от участващите в строително-инвестиционния процес страни знае добре, че зимното строителство е свързано с повече, но известни трудности и с повече разходи, които предизвикват оскъпяване на процеса.

Всяка година, в брой десети на сп. Строителен обзор, ние напомняме за „зимната подготовка” и свързаните с нея трудности, разходи и усложнени взаимоотношения. На някои от редовните ни абонати това може да е вече досадно, но опитът показва, че много често и на много места се стига до „зимни спорове” и необходимост от помирения и арбитражи.

Държавни указания и нормативи, които да определят задължителни мероприятия и правила за изпълнение и ценообразуване на строителните процеси при зимни условия няма. В отменени Правила за изпълнение и приемане (ПНПСМР) е имало такива указания и те сега са елементи от добрите практики. Във всяка наредба (така сега са преименовани осъвременените ПИПСМР-та) и във всяка техническа спецификация на строителен материал обаче е определена долна температурна граница, която трябва да се осигурява при изпълнението на съответния вид работа. Най-често това е 5 градуса. Изискването не се отнася за средна денонощна температура, а за температурата на околната среда по време на изпълнението и съответното „отлежаване”.

Правилото, че всяка строителна операция може да се изпълни, ако това е наложително и при ниски температури, е в сила винаги, но при по-висока цена.

Ценовата оферта на строителя и договорените дати (срокове) се придружават винаги с график. В графика се определя кои видове работи в кои календарни периоди се изпълняват. В офертната, съответно в договорната цена, се включва оскъпяването за работа в зимни условия. Ако някоя от страните причини забавяне, съответно избързване, тя понася евентуалните повишени разходи. Всяко искане на строителя за повишени разходи, причинени от принудително влизане в зимни условия на работа, се съпровожда от съответни сметки и цени, съобразно наложителния обхват на работите, които трябва да се извършат допълнително. Стойностният размер на допълнителното плащане става например с помощна сметка, в която се остойностяват допълнителните мероприятия или чрез процентно увеличение на съответните единични цени.

Обхватът на допълнителните работи и свързаните с тях допълнителни разходи е различен при различните видове строежи, но най-често срещаните са:

 • Разходи по ЗБУТ;
 • Поддържане на площадки и подходи;
 • Допълнителни временни съоръжения;
 • Доплащане за производителност;
 • Храна и напитки.

Примерни проценти от практиката за завишаване на стойностите на изпълнявани през зимния период работи в различни строежи:

 • Промишлени и складови сгради: 1,10 – 1,15 %
 • Жилищни и други битови сгради: 1,03 – 1,08 %
 • Хидротехнически строежи: 1,25 – 1,50 %
 • Пътни и ж.п. строежи: 1,30 – 1,40 %
 • Електропроводи и др. линейни: 1,18 – 1,30 %

Примерни проценти от практиката за завишение стойностите на изпълнявани през зимния период видове работи:

 • Земни работи на открито: 0,80 – 0,90 %
 • Стоманобетонни (армировки, кофражни бетони): 1,40 – 1,60 %
 • Покриване, водоотвеждане, външни облицовки и мазилки): 2,20 – 2,50 %
 • Вътрешни довършителни работи): 1,60 – 1,70 %
 • Вътрешни инсталации): 1,10 – 1,15 %
 • Електропроводи и подобни): 1,18 – 1,20 %
 • Външни В и К): 1,20 – 1,25 %

Процентите се доказват с отделни помощни сметки.
Подробно описание относно нормативните изисквания има в сп. Строителен обзор, бр. 10/2016 г.

 

Коментари (0)

Напишете коментар.

Моля, влезте, за да коментирате.

 • Smetki small
 • Nadzor small
 • Kontrol small
 • SC 3-12 KORICA small
 • Tehnicheski small
 • SO 78 2012net small
 • dogovarjane hitrini small
 • Str remonti 1 small
 • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК