Строителен обзор 3/2017

Автор: Боряна Атанасова, публикувано на 03 Май 2017

В брой 3 на сп. Строителен обзор за 2017 година:

Актуална тема
Спадовете в строителната дейност
Кратки вести

Статистически помощник
Изменение на цените на СМР за 2015 - 2017 г.
Общи индекси на потребителските цени за 2015 - 2017 г.

Цени и ценообразуване
Боядисване и бои
Сравнителни таблици и КСС на външен водопровод и канал

Актуална информация
Засилени проверки в строителството

Договаряне в строителството
Договорна документация - степенуване на договорните документи

Отговорите на СЕК
Пролетни и летни ремонти
Светли височини на помещенията

Нормативна уредба
Паркиране и гариране в урбанизираните територии

Списанието можете да закупите:

 • в Строителната книжарница на адрес: гр. София 1680, ул. Искърски пролом № 8;
 • с поръчка на тел. 02/958 25 49 или 0878 455 162;
 • в електронната Строителна книжарница

 

Коментари (0)

Напишете коментар.

Моля, влезте, за да коментирате.

 • Smetki small
 • Nadzor small
 • Kontrol small
 • SC 3-12 KORICA small
 • Tehnicheski small
 • SO 78 2012net small
 • dogovarjane hitrini small
 • Str remonti 1 small
 • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК