Строителството в числа и графики

Автор: Боряна Атанасова, публикувано на 22 Март 2017

СТРОИТЕЛСТВОТО В ЧИСЛА И ГРАФИКИ
Десет години (2007 - 2017) - ръстове и спадове

Екип СЕК - анализи и прогнози

Както всяка от изминалите вече 26 години, така и двадесет и седмата започваме с много числа и графики, за да напомним на абонатите какво се случи в бранша през предходната година, как изглеждат числата за обеми и цени спрямо отминалите години и... какво би могло да очакваме за настъпващата 2017 година.

Казано накратко, резултатите за 2016 година, макар и не окончателни, не са добри. Обемите на СМР и за трите вида строителство (жилищно, сградно нежилищно и инфраструктурно) са в сериозен спад - повече от 20 % при най-оптимистичната прогноза. Някои анализатори дори прогнозират, че строителният спад по обемния показател през 2016 спрямо 2015 година ще бъде по-голям в сравнение с 2010 спрямо 2009 г. Същевременно основният за състоянието на икономиката показател - ръстът на БВП - не само, че е положителен, но и е с по-висок ръст спрямо средноевропейския. Имаше години, в които строителният сектор беше най-мощният двигател на икономиката и осигуряваше високия ръст на БВП, а дойде година, в която тежи на останалите сектори.

Спадът на обемите доведе естествено и до намаляване на броя на заетите в строителството. От 297 хиляди в 2008 година, те намаляха на 182 хиляди през 2015 г. и на 170 хиляди в 2016 година.
А заплатите уж се повишават. Всъщност се повишиха заплатите на ръководния персонал и на някои свръхдефицитни специалности, а общият ръст на възнагражденията се обуславя от обстоятелството, че се уволняват предимно работниците с ниска квалификация и ниски заплати.

Причините за намалените строителни обеми са известни. При изпълнен обем през 2015 година 17 милиарда лева, инфраструктурното инженерно строителство за 2016 г. е 11,2 милиарда, над 70 % от които са от ЕФ. При нежилищното сградно строителство 30-40 % също се финансираше от ЕФ. Усвоихме програмата успешно, не можахме да се вмъкнем в следващата със същия темп и закъсахме в усвояването. Подобни са резултатите в строителната дейност и на другите страни, които са разчитали предимно на еврофондовете, но при нас намалението е най-впечатляващо. Браншът разчиташе на милиарда за саниране, но и от него, доколкото се узнава, са усвоени през 2016 година само половината, въпреки високите “референтни показатели”.

Съвсем естествено се понижиха и цените на някои видове СМР, въпреки увеличението на заплати и запазени, все още, цени на материали. Почти всички строителни фирми ще отчетат намаление на печалбата за 2016 г. Някои от средните спряха дейността си временно, а значителен брой от малките, особено тези, които са в ремонтната дейност, преминаха в “сивия сектор” - работят, но не отчитат дейност.

Цените на СМР

Договорените цени на строителните, инсталационните и монтажните видове работи според нашите (СЕК) анализи през 2016 година намаляха средно с 2,4 %. Отнесено към строителна себестойност, намалението е по-малко - 1,8 %. Разликата се поема от намалението на печалбата. Все пак, при намаление на обемите около 25 %, намаление на цените с 2,4 %, в това число на печалбата с около 1 %, все още не е катастрофа. Проблем е какво ще се случи през 2017 година, а то ще зависи не само от “международното положение”.

Процентните промени на цените по видове работи са показани на следващите страници в таблици и графики. Общият извод е, че по-малко намаляват цените на трудоемките видове работи, защото заплатите или се запазват, или се увеличават.

Не се понижиха цените на кофражи и армировки, защото се увеличиха, и вероятно още ще се увеличават, цените на стоманите и дървения материал.

Не се понижиха цените на топлоизолациите. Повлия безплатното саниране и референтните му цени, а платеното саниране спря.

Не се понижиха цените на боядисването. Там процентът на разхода за труд е по-висок, а дейността е свързана със санирането.

Не се понижиха цените на електро и отоплителните инсталации. При тях има леко повишение на цените на материалите и се изисква по-висока квалификация.

Квалифицирани изпълнители

Висококвалифицираните и професионално грамотните работници и технически ръководители или се пенсионираха, или заминаха в чужбина. Млади изпълнителски кадри за строителството в България не се подготвят. От администрацията, от бизнеса и от синдикатите има много призиви и лозунги, но конкретни ефективни действия няма. Професионалните гимназии по строителство подготвят само кандидатстуденти и общи работници за чужбина.

Прогнозите за обеми и цени

През 2017 година, в най-благоприятния вариант, ще се запазят обеми и цени от 2016 г. Този вариант е почти невъзможен, защото европрограмите се задвижват бавно, общините нямат средства за строителство, държавните институции също, а частните и корпоративни инвеститори ще изчакват най-малко до полугодието.

Цените на някои видове СМР ще се запазят заради увеличени заплати, но в повечето случаи ще се намаляват за сметка на печалбата или намалени цени на материали. Много производители и дистрибутори вече предлагат до 20 % бонуси за количества, от което ще се възползват големите фирми.

Възложителите ще бъдат принудени да следят по-стриктно за действителни количества и цени.

Какво показват числата? - таблиците и графиките са публикувани в сп. Строителeн обзор, бр. 1/2017 г.

 

Коментари (0)

Напишете коментар.

Моля, влезте, за да коментирате.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК