2019 baner 2667x833-01

Строителство и ремонти - правила и процедури, наръчник

Автор: Боряна Атанасова, публикувано на 28 Март 2016

Представяме Ви НОВОТО издание на СЕК от 2016 година - "Строителство и ремонти - правила и процедури, наръчник". Изключително полезно помагало за всички, които се занимават със строителство.

Stroitelstvo i remonti

Съдържание:

1 ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕМ СТРОЕЖ/РЕМОНТ

2 ПРОУЧВАНЕ ЗА ТЕРЕН (ПАРЦЕЛ) НА БЪДЕЩИЯ СТРОЕЖ

3 УЧАСТНИЦИТЕ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

4 ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ

5 ИЗБОР НА СТРОИТЕЛ

6 РАЗРЕШАВАНЕ И ЗАПОЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

7 ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТИ

8 ИЗМЕРВАНЕ НА ВИДОВЕ СМР И ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОБЕМИ И ПЛОЩИ

9 ДОГОВАРЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ

10 ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ НА СТРОЕЖИ И РЕМОНТИ

11 СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

12 РЪКОВОДСТВО И ОТЧИТАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

13 ДОКУМЕНТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

14 АКТУВАНЕ И ПЛАЩАНЕ НА СМР

15 ЗАВЪРШВАНЕ И ПРИЕМАНЕ - ПРЕДАВАНЕ

16 НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ПРОЕКТИРАНЕ, РЕМОНТ

17 РЕЧНИК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ


Приложения:

1 - Текст на чл. 169 от ЗУТ към януари 2016 г.;
2 - Образец на подробна количествена сметка;
3 - Образец на обобщена количествена сметка;
4 - Методика за съставяне, проверка и защита на единична анализна цена;
5 - Пример за обобщена количествено-стойностна сметка;
6 - Доплащане за утежнени условия;
7 - Съдържание на Генерална сметка;
8 - Коефициент за доставка;
9 - Таблици за преизчисление на прогнозни стойности;
10 - Таблици с оптимални нормовремена за СМР

Книгата можете да закупите:

 • в Строителната книжарница на адрес: гр. София 1680, ул. Искърски пролом № 8;
 • с поръчка на тел. 02/958 65 07; 958 25 49 или 0878 455 162;
 • в електронната Строителна книжарница

 

Коментари (0)

Напишете коментар.

Моля, влезте, за да коментирате.

 • Smetki small
 • Nadzor small
 • Kontrol small
 • SC 3-12 KORICA small
 • Tehnicheski small
 • SO 78 2012net small
 • dogovarjane hitrini small
 • Str remonti 1 small
 • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК