Внимание!

Този сайт използва бисквитки, за да Ви улесни при използване на съдържанието. Можете да се съгласите или откажете. Повече информация

Приемам
Сайтът sek-bg.com използва “бисквитки”, за да Ви улесни при използването му. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запомня Вашите предпочитания и действия. Можете да научите повече за това как да управлявате Вашите бисквитки, като посетите помощната функция на Вашия браузър, или можете да посетите www.aboutcookies.org, където се предоставя детайлна информация за управлението на бисквитки на най-разпространените браузъри.
  • Начало

Цените на машиносмените (как да се доближим до реалността)

Автор: _, публикувано на 08 Януари 2014

Нашият анализ цели да улесни собствениците на строителни машини, наемодателите, наемателите, строителите и инвеститорите, които плащат за СМР, да използват приемливи, съобразени с конкретните условия показатели.

Цените на машиносмените влизат трикратно в цената на вида СМР, при които се използва машина, а машина, малка или голяма, се използва в 65 % от видовете строителни и монтажни работи и в 82 % от сметните стойности.

Трикратното появяване на цената на машиносмяната се изразява по следния начин:
първи път - като съставка в разходната норма;
втори път - като процент, формиращ допълнителните разходи;
трети път - като част от калкулираната печалба.

Както всяка друга съставка на строителната калкулция, така и цените на машиносмените (машиночасовете) се променят непрекъснато и то все нагоре. По-правилно би било да изчисляваме с машиночас (мч), а не с машиносмяна (мсм), но тъй като всички разходни норми са за машиносмени, то и нашите изчисления не са за разход и цена за час, а са за осем часа.

В „Стройексперт - СЕК” следим тримесечно за калкулативните и пазарните цени на машиносмените на около сто вида строителни машини. Най-често срещаните се поместват в „Справочник за цените в строителството”, а останалите влизат автоматизирано в цените на различните строителни, монтажни и ремонтни работи. Как са се променяли цените на машиносмените през годините се вижда от таблица 2. Ако на някого трябват повече подробности за динамиката на цените по тримесечия и години, той би могъл да ги извади от съответния „Справочник за цените в строителството”.

В наръчника на СЕК „Ръководство за строителство” и в помагалото „Строителни сметки и цени” има поместени подробности как по всяко време или за определен период може по теоретичен път да се изчисли цена за машиносмяна на определена машина. Тук показваме изчисления за цени на машиносмени към октомври 2013 година. Резултатите са нанесени в таблица 1 и в колона № 7 на табл. 2. Вижда се, че пазарните цени и теоретично изчислените калкулативни цени са различни. Подразбира се, че те винаги ще бъдат различни. Не са и не могат да бъдат абсолютно фиксирани нито едните, нито другите.

Пазарните цени са средни за страната, изчислени по статистически методики на СЕК. Винаги има по-високи (София) и много по-ниски пазарни цени (в други градове). Всеки собственик на строителна машина следи за региона си какви поръчки има, до колко стига конкуренцията и т.н. и определя своята цена. Тя може да е максимална, ако няма конкуренти или минимална, ако има и други подобни машини, но са малко строителните поръчки. Нашите (на СЕК) пазарни цени за машиносмени са информативни. С тази наша информация ние не задължаваме никого и предупреждаваме инвеститори и строители да се договарят за цените предварително.

Внимание!
Тук разглеждаме проблемите и размерите на цените на машиносмените за машини – собственост на строителя, с които той изпълнява договорени СМР и има постоянна работа. Когато се наемат инцидентно машини под наем, калкулацията е различна.

Подробните изчисления и таблици са поместени в сп. Строителен обзор, бр. 9/2013 г., стр. 29-37.

Коментари (0)

Напишете коментар.

Моля, влезте, за да коментирате.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК