2019 baner 2667x833-01

Актовете за “скрити работи” – гаранция за качеството

Автор: екип СЕК, публикувано на 07 Февруари 2013

Последните промени в ЗУТ от ноември 2012 г. доведоха до промяната, която върна водещата контролна функция на проектанта при изпълнението на строежите. Без подписа на проектантите по съответната проектна част (отново) вече не може да бъде закрит който и да е вид работа от последващи технологични операции. Променена беше редакцията на т. 12 от алинея 3, чл. 7 на Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи. Променен е съответния образец № 12.

Сега е записано изрично, че актът, с който се установява спазването на проектните решения по т. нар. „скрити работи” ще се подписва не само от строителя и строителния надзор, но и от проектанта по съответната проектна част.

Това на практика означава, че не може да се полага бетона без проектантът да е приел армировката; мазилката - без акт за зидарията;хидроизолацията - без акт за основата или за предишния пласт; външна мазилка - без акт за топлоизолационните пластона.

Отнася се за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество не може да бъде установено след закриването им с други видове работи, изпълнявани по технология след това.
Подчертана е задължителната необходимост от подписа на проектанта за видовете работи, от които се определят изискванията за безопасност и експлоатационна пригодност на строежа.

Промяната засяга всички обекти от техническата инфраструктура като пътища, водопроводи, канализационни клонове и т. н.

Коментари (0)

Напишете коментар.

Моля, влезте, за да коментирате.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК