Внимание!

Този сайт използва бисквитки, за да Ви улесни при използване на съдържанието. Можете да се съгласите или откажете. Повече информация

Приемам
Сайтът sek-bg.com използва “бисквитки”, за да Ви улесни при използването му. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запомня Вашите предпочитания и действия. Можете да научите повече за това как да управлявате Вашите бисквитки, като посетите помощната функция на Вашия браузър, или можете да посетите www.aboutcookies.org, където се предоставя детайлна информация за управлението на бисквитки на най-разпространените браузъри.

Минималната часова ставка за 2013 година

Автор: екип СЕК, публикувано на 22 Януари 2013

Минималната часова ставка за дейностите от отрасъл Строителство е необходима за бенефициентите и участниците на/в обществените поръчки.

В Закона за обществените поръчки, чл. 56, алинея първа е записано:

„Чл. 56. (1) Всяка оферта трябва да съдържа:
.................
11. декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - в случаите по чл. 28, ал. 5;
.................”

В §1, точка 12 от ДР ЗОП е уточнено:

„12. „Минимална цена на труд” е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
...............”

Подразбира се, че ако липсва тази декларация или ако се установи, че кандидатът оферира с по-ниска часова ставка, той ще бъде отстранен от участие.

Производствените работници в строителството са в двете квалификационни групи:
- квалифицирани работници и
- работници, неизискващи професионална квалификаия.
Техният минимален осигурителен доход за 2013 г., определен в Приложение № 1 към чл.8, ал.1, т.1 от Закона за бюджета на ДОО за 2013 г. (ДВ, бр. 99/2012 г.) е:

Сгради и съоръжения Автомагистрали, пътища, писти Преносни и разпределителни мрежи
„.....
7. Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии.
530 575 365
......
9. Професии, неизискващи специална квалификация 310 310 330
Минимална часова ставка 2.39 2.51 1.97


Изчислението на минималната часова ставка е при предположено съотношение на квалифицирани към неквалифицирани 1:1. Подробности са поместени в „Строителен обзор” бр. 11/2008 г.
Специално за сгради и съоръжения минималната часова ставка се запазва в размерите от 2010, 2011 и 2012 година.

Коментари (0)

Напишете коментар.

Моля, влезте, за да коментирате.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК