2019 baner 2667x833-01

Дограмата и санирането

Автор: екип СЕК, публикувано на 22 Май 2012

При набиращото скорост саниране и въобще при сградното строителство качеството и цената на дограмата са 50 % от проблема.

Правилният монтаж гарантира ефекта.

Сметките показват (виж сп. Строителен обзор, бр.12 от 2011 г.), че при пълното саниране цената на дограмата е 31 % от целия разход, а при обикновено прилаганото саниране достига до над 50 %. А когато говорим и пишем за енергоефективни мерки, особено при едропанелните сгради, цената на дограмата е около 70 %.

Неминуемо възниква проблемът какво е качеството и как се монтира дограмата. В качеството е нормално да се съмняваме по-малко, защото дограмите се изработват от „гарантирани” вносни компоненти по уж стандартизирани технологии. Това не е сигурно за всички „гаражни производители” в България, но темата ни сега е монтажът.

Оказва се, че за всички други видове СМР, от които зависи реализацията на изискванията по чл. 169 ЗУТ има държавни нормативи и изисквания във вид на наредби или ПИПСМР, а за дограмите и в частност за дограмите от PVC, които сега се влагат масово в новите строежи и при санирането няма.

Надзорниците, които трябва задължително да подписват акт обр. 12 за правилния монтаж и уплътняването и инвеститорският контрол, който ще подпище акта за плащането, няма с какво да сравнят, за да проверят качеството и се доверяват на майсторите. А никой не може да гарантира, че всички монтажници на дограми са високо и еднакво квалифицирани и непременно добросъвестни при изпълнение на задълженията си.

И все пак ефективно решение на проблема се намери – сдружение „Врати и прозорци” изработи и публикува „Ръководство за монтаж на PVC прозорци и врати”. То може да се намери на www.bulwindoors.org. Съставителите на ръководството са използвали подобно германско ръководство и са го пригодили за нашите условия. Ръководството не е институциализирано от законово упълномощените органи. Допускаме, че те може да имат бележки и допълнения, но е много значителен принос за качественото изпълнение на голямата програма по енергоефективността. От тук трябваше да се тръгне, а не непременно от паричните източници. Добре би било сега и Асоциацията по топлоизолации да излезе със свое ръководство.

Коментари (0)

Напишете коментар.

Моля, влезте, за да коментирате.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК