Абонамент 20202020 baner 990x340

Строителни сметки и цени

Строителни сметки и цени

3.7/5 Оценка (6 гласа)

В книгата са изложени основите на сметното дело и ценообразуването на строителната дейност:

 • взаимоотношенията по цени и сметки между участниците в процеса;
 • съставяне на единични калкулативни цени;
 • използване на разходните норми за ценообразуване;
 • съставяне на количествени, стойностни и генерални сметки;
 • видове цени за СМР и използването им;
 • примери за ценообразуване на видове работи;
 • договорни практики за сметки и цени;
 • отчитане и плащане на СМР;
 • проверки на ценообразуване, сметки и актове;
 • вътрешнофирмени сметки и цени.

Съдържание:

Глава първа: Взаимоотношения по цени и сметки в строително-инвестиционния процес
Глава втора: Номенклатура на видовете работи
Глава трета: Единични калкулативни цени
Глава четвърта: Разходни норми
Глава пета: Разходи за труд
Глава шеста: Разходи за материали
Глава седма: Разходи за строителна механизация
Глава осма: Допълнителни (режийни) разходи
Глава девета: Съставяне и коригиране на единични цени
Глава десета: Количествени сметки
Глава единадесета: Стойностни сметки
Глава дванадесета: Генерална сметка
Глава тринадесета: Видове цени за СМР
Глава четиринадесета: Практики за използване на разходните норми за остойностяване
Глава петнадесeта: Договаряне на цени за СМР
Глава шестнадесета: Добавки и надбавки към цените
Глава седемнадесета: Печалбите на строителите
Глава осемнадесета: Разходи за временно строителство
Глава деветнадесета: Разходи за зимно строителство
Глава двадесета: Ценообразуване на ремонтни работи
Глава двадесет и първа: Отчитане и плащане на извършени СМР
Глава двадесет и втора: Проверки на ценообразуване, сметки и актове
Глава двадесет и трета: Вътрешнофирмени сметки и цени

Specifications

 • Страници: 240 pages

Share this product

 • Smetki small
 • Nadzor small
 • Kontrol small
 • SC 3-12 KORICA small
 • Tehnicheski small
 • SO 78 2012net small
 • dogovarjane hitrini small
 • Str remonti 1 small
 • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК