Внимание!

Този сайт използва бисквитки, за да Ви улесни при използване на съдържанието. Можете да се съгласите или откажете. Повече информация

Приемам
Сайтът sek-bg.com използва “бисквитки”, за да Ви улесни при използването му. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запомня Вашите предпочитания и действия. Можете да научите повече за това как да управлявате Вашите бисквитки, като посетите помощната функция на Вашия браузър, или можете да посетите www.aboutcookies.org, където се предоставя детайлна информация за управлението на бисквитки на най-разпространените браузъри.

Строителен обзор 4/2013

Ремонти на покривни хидроизолации

Няколко наши абонати предложиха да напомним, че различните покривни хидроизолационни материали се прилагат при различни наклони на покривните и, че ако не се съобрази предназначението за наклон, съответният ремонт може да се компрометира.

В характеристиката на всеки покривен материал, производителят задължително указва при какви минимални и какви максимални наклони на покривната повърхност се използва. Архитектът, който проектира ремонта знае това и съобразява материала с наклона и обратно. Възможностите за използване на различни материали, по вид, качество и цена, са много големи и затова е препоръчително възложителят, който ще плаща и проектантът да разгледат варианти и взаимно да определят решение, което да удовлетвори трудно съвместимите изисквания за естетика, дълготрайност, технологичност за изпълнение и подмяна и цена.

Методика за изработване на количествена сметка

Нормативна методика за съставяне на количествени сметки няма. Към Правилник за капиталното строителство от 1961 г. е имало указания и образци за съставяне на количествени сметки към проектите за строителство. Този Правилник през 1973 г. е заменен с друг, които през 1985 г. също е заменен и така до 1987 година, когато е отменен последния действащ ПКС. Та до 1973 г. е имало указания и образци за количествени сметки. От тогава и до сега количествената сметка се счита като известен и необходим документ, ползван от т.нар. „добри практики”, без за него да се издават нормативни актове.

Цялата статия е достъпна само за абонати на сп. Строителен обзор. За повече информация: 02/958 65 07; 0878 455 162

Статистически помощник

Средна месечна работна заплата на наетите по трудово правоотношение по отрасли и тримесечия (по данни на НСИ)

Средна месечна заплата (по данни на НСИ)

Степенуване на договорните документи

Основният документ, който урежда взаимоотношенията между участниците в инвестиционната дейност и в частност в изпълнението на строителството е договорът.

Допълнителни услуги след основното строителство

В договорите за строителство все по-често има раздели за допълнителни, нестроителни видове работи и услуги, както и доставка на резервни части, които строителят ще изпълни сам или чрез превъзлагане. По този начин възложителят печели и време, и средства.

Уточнявания за обезщетения и неустойки при договаряне на строежите

Традиционно използваните средства срещу частично или пълно неизпълнение на договорни задължения се договарят в пет групи договорености: за гаранции, за обезщетения, за компенсации, за отбиви в цените и за неустойки. Неустойките са известни още под името “санкции”.

Общият признак на тези средства е усвояването на някаква сума от изправната страна за частично или пълно неизпълнение на договорно задължение от другата страна.

Използването на тези средства се обуславя от стремежа на двете страни за бързо, и което е по-важно, извънсъдебно уреждане на възникнали проблеми поради частичното или пълното неизпълнение на договорни задължения.

Договаряне на промени по време на изпълнението

Почти във всеки договор за изпълнение на строителство има, а и винаги би трябвало да има, раздел или поне клауза за евентуална „промяна на обстоятелствата”.

Под „обстоятелствата“ трябва да се разбират тези обстоятелства, при които е сключен договорът. Договореността за изменения на обстоятелствата в тази редакция не е много издържана, защото не показва същността на разпоредбата. Много изменения на обстоятелствата, при които е сключен договорът, могат да настъпят, без това да се отрази на неговото изпълнение. Нещо повече - могат да се появят изменения на обстоятелствата, които да облекчат изпълнението на договора. Ще имаме предвид изменения на обстоятелствата, които затрудняват изпълнението на договора. Едно по-добро заглавие е “Затрудняващи обстоятелства”.


Сътрудничество и връзки между възложител и подизпълнители

Въпрос:
В процеса на изпълнението и при документиране на завършването настъпват разногласия и спорове, свързани със степента на взаимоотношенията между възложителя и подизпълнителите. Спорим доколко и по какви проблеми може да съществува пряка връзка, без да се предизвикват възражения у главния изпълнител. Интересуват ни препоръки за успешни практики.

Отговор:
Въпросът е интересен за практиката. Наши консултанти нерядко са помирители в подобни спорове. Предварително правим уговорка, че подобни спорове нямат преки парични последствия, а създават неприязън, която предизвиква конфликти по други проблеми.

Алтернативните количествени сметки за малки строежи

При консултантите на СЕК зачестиха заявките от възложители за изработване на алтернативни количествени сметки. Не ги устройват, обаче, хонорарите, които им предлагат нашите и всички други консултанти. А качествената работа трябва да се хонорова справедливо.

Цялата статия е достъпна само за абонати на сп. Строителен обзор. За повече информация: 02/958 65 07; 0878 455 162

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК