Абонамент 20202020 baner 990x340

Професионална квалификация

Закон за професионалното образование и обучение

Обн., ДВ, бр.68/1999 г.; последни изменения - ДВ, бр. 61, 98 и 107/2014 г.; бр. 14 и 79/2015 г.; бр. 59/2016 г.

Закон за признаване на професионални квалификации

Обн., ДВ, бр. 13/2008 г.; изм., ДВ, бр. 41 и 74/2009 г.; изм., ДВ, бр. 98/2010 г.; изм., ДВ, бр. 8, 9, 43 и 61/2011 г.

Закон за занаятите

Обн., ДВ, бр. 42/2001 г.; последни изменения - бр. 19 и 82/2009 г.; бр. 15/2010 г.; бр. 28/2011 г.

Наредба за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация “архитект”, съответно “инженер”, придобита в държава – членка на Европейския съюз, на Ев

Обн., ДВ, бр. 85/2005 г.; изм. и доп., бр. 89/2006 г.; бр. 79/2009 г.; бр. 62/2013 г.

Наредба № 33 от 01.07.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Строителен техник"

Обн., бр. 67/2010 г.

Наредба № 5 от 9 януари 2012 г.за придобиване на квалификация по професия "Строител"

Обн., бр. 9/2012 г.

Наредба № 6/2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Строител-монтажник"

Обн., бр. 9/2012 г.

Наредба № 1/2011 г. за придобиване на квалификация по професия "Помощник в строителството"

Обн., бр. 7/2011 г.

Наредба № 35 от 01.07.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Геодезист"

Обн., бр. 67/2010 г.

Наредба № 38/2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Електротехник"

Обн., бр. 16/2012 г.

Наредба № 39/2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Електромонтьор"

Обн., бр. 16/2012 г.

Наредба № 4/2008 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник-озеленител"

Обн., бр. 3/2009 г.

Наредба № 22 от 11.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Озеленител"

Обн., бр. 60/2010 г.

Наредба № 8/2012 г. за придобиване на квалификация по професия Пътен строител

Обн., бр. 10/2012 г.

Наредба № 2/2011 г. за придобиване на квалификация по професията "Помощник пътен строител"

Обн., бр. 7/2011 г.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК