2019 baner 2667x833-01

Проектиране на транспортни съоръжения и сгради

Норми и правила за проектиране на колектори за инженерни проводи и съоръжения в населени места

Публ., БСА, кн. 9 – 10/1975 г.; изм., кн. 7/1980 г.

Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата

Обн., ДВ, бр. 25/1996 г.; последни изменения - ДВ, бр.34 и 44 и 53/2008 г.; бр. 45/2009 г.; бр. 63/2011 г., бр. 60/2012 г.; изм. и доп., бр. 13/2015 г.

Правилник за прилагане на закона за пътищата

Обн., ДВ, бр. 98/2000 г., последни изменения ДВ, бр. 79/2008 г .; бр. 13 и 45/2009 г .; бр. 60/2012 г.; изм., бр. 60/2014 г.; изм., бр. 57/2015 г.; бр. 90/2016 г.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК