2019 baner 2667x833-01

Проектиране на транспортни съоръжения и сгради

Наредба № РД-02-20-2 от 21 декември 2015 г. за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели

Обн., ДВ, бр. 8/2016 г.

Закон за движението по пътищата

Обн., ДВ, бр. 20/1999 г.; последни изменения - ДВ, бр. 74, 75, 82 и 93/2009 г .; бр. 54, 98 и 100/2010 г .; изм. бр. 10,19, 39 и 48/2011 г .; изм., бр. 20, 47, 53, 54, 60 и 75/2012 г .; бр. 15 и 68/2013 г.; изм. и доп., бр. 53/2014 г.; изм., бр. 107/2014 г.; изм. и доп., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102/2015 г.; бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101/2016 г.; бр. 9 и 11/2017 г.

Закон за железопътния транспорт

Обн., ДВ, бр. 97/2000 г.; последни изм. - ДВ, бр. 108/2006 г.; изм., бр. 22, 35, 74 и 81/2009 г.; бр. 87/2010 г.; бр. 47/2011 г.

Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Обн., ДВ, бр. 12/2000 г.; последни изм. - ДВ, бр. 47 и 81/2009 г.; бр. 61 и 88/2010 г.

Закон за пътищата

Обн, ДВ, бр. 26/2000 г., изм. и доп., бр. 88/2000 г., последни изменения - ДВ, бр. 38, 44, 47 и 53/2012 г.; изм., бр. 15 и 66/2013 г.; изм. и доп., бр. 16, 53 и 98/2014 г.; изм. и доп., бр. 10, 14, 37, 61, 95, 101 и 102/2015 г.; бр. 30 и 75/2016 г.; бр. 11/2017 г.

Инструкция за оразмеряване на бетонни пътни настилки

Публ., БСА 12/79

Наредба за специално ползване на пътищата

Обн., ДВ, бр. 62/2001 г.; изм. и доп., бр. 14 и 93/2006 г.; изм., бр. 79/2008 г.; изм., бр. 60/2012 г.; изм. и доп., бр. 1/2013; бр. 90/2016 г.

Наредба № 1/2000 г. за проектиране на пътища и Норми за проектиране на пътища – приложение към чл. 4 от наредбата

Обн., ДВ, бр. 47/2000 г., публ. заедно с приложенията в БСА бр. 5-6-7/2000 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 102/2005 г.

Наредба № 1/2001 г. за организиране на движението по пътищата

Обн., ДВ, бр. 13/2001 г.

Наредба № 1/2007 г. за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България, и за изискванията към системата за електронно събиране на такса за измина

Обн., ДВ, бр. 34/2007 г.; изм., бр. 58/2007 г.; изм. ДВ, бр.102/2008 г.; изм. и доп., бр. 8/2015 г.

Наредба № 10/2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт

Обн., ДВ, бр. 32/2014 г.; изм., бр. 28/2015 г.

Наредба № 11/2001 за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства (загл. изм. - ДВ, бр. 67/2007)

Обн., ДВ, бр. 65/2001 г.; изм., ДВ, бр. 67/2007; изм., бр. 19/2010 г.; бр. 7/2011 г.; изм. и доп., бр. 97/2016 г.

Наредба № 14/2012 г. за летищата и летищното осигуряване

Обн., ДВ, бр. 86 и 87/2012 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 48/2014 г.; изм., бр. 51/2015 г.

Наредба № 17/2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали

Обн., ДВ, бр. 72/2001 г.; изм. и доп., бр. 18/2004 г.; изм. и доп., бр. 35/2015 г.

Наредба № 18/2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

Обн., ДВ, бр. 73/2001 г.; изм. и доп., бр. 18 и 109/2004 г.; изм., ДВ, бр. 54/2009 г.; изм. и доп., бр. 35/2015 г.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК