Абонамент 20202020 baner 990x340

Проектиране на производствени и административни сгради

Инструкция за изграждане на помещения за трансформаторни постове в жилищни квартали на населените места

Публ., БСА 5/1960 г.

Инструкция за съставяне на генерални планове за организация на движението в населени места

Публ., БСА, кн. 10/1983 г.

Наредба № 4/2008 г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт.

Обн., ДВ. бр. 8/2008 г.

Наредба № РД-02-20-1/19.01.2017 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство, съхранение и търговия на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия

Обн., ДВ, бр. 11/2017 г.

Норми за проектиране на административни сгради

Публ., БСА 8/81; изм. и доп. , БСА 3-4/85; отменена таблица 24 към т. 4.12 със Заповед № РД-02-14-58/30.08.86 на КТСУ,обн. ДВ 69/86 и БСА 6/86

Норми за проектиране на генерални планове за животновъдни и птицевъдни комплекси

Публ., БСА 3/86

Норми за проектиране на генерални планове на промишлени предприятия

Публ., БСА 3/88

Норми за проектиране на животновъдни и птицевъдни сгради

Публ., БСА 3/86

Норми за проектиране на обслужващи сгради и помещения към промишлени предприятия

Публ., БСА 7/82

Норми за проектиране на производствени сгради за промишлени предприятия

Публ., БСА 4/88

Оранжерии. Норми за проектиране

Публ., БСА 12/79

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК