Внимание!

Този сайт използва бисквитки, за да Ви улесни при използване на съдържанието. Можете да се съгласите или откажете. Повече информация

Приемам
Сайтът sek-bg.com използва “бисквитки”, за да Ви улесни при използването му. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запомня Вашите предпочитания и действия. Можете да научите повече за това как да управлявате Вашите бисквитки, като посетите помощната функция на Вашия браузър, или можете да посетите www.aboutcookies.org, където се предоставя детайлна информация за управлението на бисквитки на най-разпространените браузъри.

Минималната часова ставка в офертите – норма, капан или плашило?

Автор: Super User, публикувано на 15 Януари 2018

Екип СЕК – сметки и цени

 

 • Необходимо ли е да се декларира числена величина на минималната часова ставка?
 • Какъв е размерът на минималната часова ставка за 2018 година?
 • Когато към офертата трябва да прилагаме анализни цени как се определя долната граница на часовата ставка при различните строителни професии?

 

В текстовете на сега действащия Закон за обществени поръчки (от април 2016 г.) няма изрично изискване за граничен размер на минимална часова ставка при определяне на единичните цени в офертата. В отменения Закон (чл. 56, ал. 1, т. 11) имаше текст, според който в офертата трябваше да има декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минималната цена на труда. В Допълнителните разпоредби (§ 1, т. 12) беше уточнено, че „минималната цена“ на труд е минилния размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии от ЗБДОО на съответната година. Офериращите съобразяваха цените с това изискване. Имаше, макар и редки, случаи на неспазването на числената стойност за минимална часова ставка и съответно отстраняване на оферента от състезанието. За по сигурно и ние всяка година обявяваме какъв е размерът на минималната часовма ставка. В новата редакция на ЗОП няма изричен текст или думи относно минималната заплата или осигурителен доход. Указано е (чл. 47, ал. 3), че възложителят изисква от участниците да декларират , че офертите им са съставени при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд и т. н. Някои колеги от малки и средни строителни фирми не предвидиха, че комисиите ще поиската и проверят анализни цени, слязоха със стотинки под праговете за минимален осигурителен доход и ... бяха отстранени от състезанията.

В Декларацията по чл. 47, ал. 3 се вписва числена величина на часова ставка само ако това се изисква изирично. Това обаче не означава, че задължението е отпаднала. Когато анализните цени са изработени по средна часова ставка, която вече е винаги около или над 4.00 лева, няма опасност оферентът да слезе под минималната – 2.90 лева. Когато обаче анализните цени се съставят по диференцирани часови ставки, трябва да се внимава, защото ими случаи, при които членове на комисии и даже цели комисии считат, и може би са прави, че и при часови ставки по квалификация и по специалности не бива да се слиза под минимума.

 

Размерът на минималните часови ставки за 2018 година следва да се изчисли в съответствие с минималния осигурителен доход, определен в Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от Закона за бюджета на ДОО за 2018 г. (ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г). Получава се:

 

 

Сгради и съоръжения (55)

Автомагистрали, пътища, писти (56)

Преносни и разпределителни мрежи (57)

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

603

634

510

Професии, неизискващи специална квалификация

510

510

510

Минимална часова ставка

3.16

3.25

2.89

 

Когато подписва Декларацията по чл. 47, ал. 3 ЗОП, строителят – оферент трябва да знае, че декларира единични цени по предоставената му КС, не по-ниски от 3.16 лева при сгради и 3.25 лева при пътища и писти.

 

Когато е необходимо с офертата да се представят анализни единични цени и трудът в калкулацията се остойностява съобразно квалификацията, часовата ставка за работник първа квалификационна степен не може да е по-ниска от 2.89 лева, за работник втора квалификационна степен – 3.60 лева при оферти за пътища и улици.

 

Когато единичните цени по отделни позиции от КС се определят съобразно средна часова ставка, тя не може да бъде по-малка от изчислените в таблицата – 3.16 лева за сгради и 3.25 лева за пътища и улици.

сп. Строителен обзор, бр. 11/2017 г.

Коментари (0)

Напишете коментар.

Моля, влезте, за да коментирате.

 • Smetki small
 • Nadzor small
 • Kontrol small
 • SC 3-12 KORICA small
 • Tehnicheski small
 • SO 78 2012net small
 • dogovarjane hitrini small
 • Str remonti 1 small
 • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК